Search
Close this search box.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen exloo
  2. GEMEENTEBLADGemeente Borger-Odoorn, Exloo , Bestemmingsplan ‘Buitengebied, Lemenweg ongenummerd – Drouwen’ vastgesteld

Redactie ExlooOnline.nl

De redactie van ExlooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Exloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Exloo.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Borger-Odoorn op het adres Lemenweg in Drouwen, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADGemeente Borger-Odoorn, Exloo , Bestemmingsplan ‘Buitengebied, Lemenweg ongenummerd - Drouwen’ vastgesteld

Er is door Borger-Odoorn hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn maken bekend dat door de gemeenteraad op 14 januari 2016 het bestemmingsplan ‘Buitengebied, Lemenweg ongenummerd - Drouwen’ ongewijzigd is vastgesteld. Ten oosten van de Lemenweg 1 te Drouwen ligt een perceel grasland waarop initiatiefnemers voornemens zijn om een woning met bijgebouw (schuur) op te richten. Het perceel heeft een agrarische functie. Om de bouw van een woning mogelijk te maken, is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. Tegen het plan zijn geen zienswijzen ingediend. Het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 28 januari 2016 tot en met woensdag 9 maart 2016 ter inzage. Het bestemmingsplan is in te zien via de gemeentelijke website (onder Nieuws > Ter inzage) en op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn= NL.IMRO.1681.00BP0041-VG01 of in het Klantcontactcentrum. Tijdens de inzagetermijn kunt u beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit als u: - Een belanghebbende bent die tijdig een zienswijze heeft kenbaar gemaakt bij de gemeenteraad - Een belanghebbende bent en aan kunt tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest u tijdig tot de gemeenteraad te wenden. U kunt dit beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Exloo