Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen exloo
  2. GEMEENTEBLADGemeente Borger-Odoorn, Exloo, Boswachter Meelkerweg (Theehuis Poolshoogte), 5 concerten en een muzikale landdag, (verleend)

Redactie ExlooOnline.nl

De redactie van ExlooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Exloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Exloo.

Er is een Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid verleend in Borger-Odoorn op het adres Hoofdstraat in Exloo, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADGemeente Borger-Odoorn, Exloo, Boswachter Meelkerweg (Theehuis Poolshoogte), 5 concerten en een muzikale landdag, (verleend)

Er is door Borger-Odoorn hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Door burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn is deze vergunning verleend. U kunt deze aanvraag inzien in het Klantcontactcentrum. Exloo Boswachter Meelkerweg (Theehuis Poolshoogte), vergunning verleend voor 5 concerten (1 juni, 15 juli, 5 augustus, 26 augustus, 7 september 2014) en een muzikale landdag op 29 juni 2014. Tijdens de muzikale landdag op 29 juni 2014 wordt de Boswachter Meelkerweg afgesloten tussen de weide c.q. parkeerplaats van Staatsbosbeheer en de schapenweide van 10.00 uur tot 17.30 uur. Bezwaarmogelijkheden Belanghebbenden kunnen tegen deze beschikking bezwaar indienen. Gedurende de bezwaartermijn kunnen de beschikkingen en de bijbehorende stukken worden ingezien op werkdagen tussen 08.30 en 12.00 uur bij de afdeling Klantcontactcentrum, cluster Omgeving in het gemeentehuis te Exloo. Voor meer informatie over rechtsbeschermingsmogelijkheden zie http://www.borger-odoorn.nl/nieuws/zienswijze-bezwaar-en-beroep.html.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Exloo