Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Huisvesting | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen exloo
  2. GEMEENTEBLADGemeente Borger-Odoorn, Exloo, Hoofdstraat 18, het gedeeltelijk herbouwen en uitbreiden van de woning en het realiseren van een kinderopvang aan huis, (besluit verlengen beslistermijn)

Redactie ExlooOnline.nl

De redactie van ExlooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Exloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Exloo.

Er is een Huisvesting | Organisatie en beleid verleend in Borger-Odoorn op het adres Hoofdstraat in Exloo, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADGemeente Borger-Odoorn, Exloo, Hoofdstraat 18, het gedeeltelijk herbouwen en uitbreiden van de woning en het realiseren van een kinderopvang aan huis, (besluit verlengen beslistermijn)

Er is door Borger-Odoorn hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Besluit verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Datum besluit: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn deelt mee dat de beslistermijn van onderstaande omgevingsvergunningen is verlengd met 6 weken tot 23 september 2021.Exloo,Hoofdstraat 18, het gedeeltelijk herbouwen en uitbreiden van de woning en het realiseren van een kinderopvang aan huis, 67505-2021.BezwaarmogelijkhedenBelanghebbenden kunnen tegen deze beschikking bezwaar indienen. Gedurende de bezwaartermijn kunnen de beschikkingen en de bijbehorende stukken worden ingezien op werkdagen tussen 08.30 en 12.00 uur bij de afdeling Klantcontactcentrum, cluster Omgeving in het gemeentehuis te Exloo

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Exloo