Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Bestuur | Rijksoverheid

  1. Bekendmakingen exloo
  2. GEMEENTEBLADGemeente Borger-Odoorn, Exloo, koninklijk besluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de Gemeente Borger-Odoorn voor de uitvoering van het bestemmingsplan Buitengebied Odoorn, reconstructie N34 aansluiting Exloo, KENNISGEVING.

Redactie ExlooOnline.nl

De redactie van ExlooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Exloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Exloo.

Er is een Bestuur | Rijksoverheid verleend in Borger-Odoorn op het adres HoofdstraatNoordveensdijk in ExlooExloo, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADGemeente Borger-Odoorn, Exloo, koninklijk besluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de Gemeente Borger-Odoorn voor de uitvoering van het bestemmingsplan Buitengebied Odoorn, reconstructie N34 aansluiting Exloo, KENNISGEVING.

Er is door Borger-Odoorn hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Onteigening van onroerende zaken in de gemeente Borger-Odoorn voor de uitvoering van het bestemmingsplan Buitengebied Odoorn, reconstructie N34 aansluiting Exloo De burgemeester van Borger-Odoorn maakt bekend, dat ingevolge artikel 78, zevende lid, van de onteigeningswet vanaf 18 maart 2015 tot en met 28 april 2015 een afschrift van het koninklijk besluit van 29 januari 2015, nr. 2015000163, ter inzage ligt. De in het koninklijk besluit ten name van provincie Drenthe ter onteigening aangewezen onroerende zaken zijn nodig voor de uitvoering van het bestemmingsplan Buitengebied Odoorn, reconstructie N34 aansluiting Exloo. De door de Kroon ter onteigening aangewezen onroerende zaken hebben de bestemming Verkeer en (gedeeltelijk) de dubbelbestemmingen Waarde archeologie 2 of Waarde archeologie 3. Op de onroerende zaken worden werken en werkzaamheden uitgevoerd ter verwezenlijking van die bestemmingen. Het koninklijk besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 4 maart 2015, nr. 3998. Tegen dit besluit staat geen beroep open. Een afschrift van het koninklijk besluit ligt ter inzage op de volgende locaties: • gemeente Borger-Odoorn, Hoofdstraat 50, 7875 AD te Exloo (openingstijden staan op de website van de gemeente). • Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te Utrecht van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.00 uur. Bij de receptie kunt u vragen naar de afdeling BJV Publiekrecht, toestelnr. 71329 of 71467.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Exloo