Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Huisvesting | Organisatie en beleidVerkeer | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen exloo
  2. GEMEENTEBLADGemeente Borger-Odoorn, Exloo, tussen Zuideinde 7 en 9, het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitweg (verleend)

Redactie ExlooOnline.nl

De redactie van ExlooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Exloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Exloo.

Er is een Huisvesting | Organisatie en beleidVerkeer | Organisatie en beleid verleend in Borger-Odoorn op het adres Zuideinde in Exloo, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADGemeente Borger-Odoorn, Exloo, tussen Zuideinde 7 en 9, het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitweg (verleend)

Er is door Borger-Odoorn hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Omgevingsvergunning WABO Reguliere procedureDatum besluit: 08 februari 2017Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn deelt mee dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:ExlooTussen Zuideinde 7 en 9, 7875CC, het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitweg, (5094-2016)Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen deze beslissingen binnen zes weken na verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn, Postbus 3, 7875 ZG Exloo.Gedurende de bezwaartermijn kunnen de aanvragen en beschikkingen en de bijbehorende stukken door een ieder worden tot 6 weken na publicatie worden ingezien. U kunt zicht hiervoor melden bij de balie Omgeving, afdeling Klantcontactcentrum op werkdagen tussen 08:30 en 12:00 uur in het gemeentehuis te Exloo.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Exloo