Search
Close this search box.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen exloo
  2. GEMEENTEBLADRECTIFICATIE Gemeente Borger-Odoorn, Exloo, nabij Oude Dijk en Zuidveensdijk, realiseren van een zonneakker (verleend)

Redactie ExlooOnline.nl

De redactie van ExlooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Exloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Exloo.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Borger-Odoorn op het adres Oude dijk in Exloo, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADRECTIFICATIE Gemeente Borger-Odoorn, Exloo, nabij Oude Dijk en Zuidveensdijk, realiseren van een zonneakker (verleend)

Er is door Borger-Odoorn hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Omgevingsvergunning WABO Uitgebreide procedure (zaak 10096-2018)In de publicatie van 23 oktober 2018 is per abuis een foutieve wijze en termijn tot het indienen van beroep vermeld. Het volgende is hierin opgenomen:Kunt u zich niet verenigen met het genomen besluit en heeft u dit reeds kenbaar gemaakt middels een zienswijze tijdens de periode van terinzagelegging van het ontwerp-besluit dan kunt u een beroepschrift indienen binnen zes weken na de datum waarop het besluit is verzonden. In het beroepschrift omschrijft u duidelijk uw gronden van beroep en u vermeldt uw naam en adres. Zo mogelijk doet u er een kopie bij van het besluit waarover het gaat. Het beroepschrift dient u in bij: Rechtbank Noord- Nederland, Afdeling bestuursrecht Postbus 150 9700 AD GRONINGEN.De gemeenteraad heeft besloten op 24 mei 2018 om de coördinatieregeling (artikel 3.30 Wro) van toepassing te laten zijn op de zonneparken. Dit heeft het mogelijk gemaakt om gecoördineerd over het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning te besluiten. Op basis van artikel 8.3 Wro volgt er één beroepsprocedure tegen zowel het bestemmingsplan als de omgevingsvergunning. Het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan en de door burgemeester en wethouders verleende omgevingsvergunning liggen met ingang van donderdag 8 november 2018 tot donderdag 20 december 2018 ter inzage. U kan beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor het inzien van de volledige publicatie verwijzen wij u door naar: Buitengebied Gecoördineerde besluiten bestemmingsplan ‘Buitengebied, zonnepark Exloo’ – gewijzigd vastgesteld en verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van het zonnepark Exloo

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Exloo