Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Huisvesting | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen exloo
  2. GEMEENTEBLADVerlenging beslistermijn gemeente Borger-Odoorn, Exloo, Fabrieksstraat 20A, het realiseren van een woning met losse schuur

Redactie ExlooOnline.nl

De redactie van ExlooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Exloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Exloo.

Er is een Huisvesting | Organisatie en beleid verleend in Borger-Odoorn op het adres Fabrieksstraat in Exloo, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADVerlenging beslistermijn gemeente Borger-Odoorn, Exloo, Fabrieksstraat 20A, het realiseren van een woning met losse schuur

Er is door Borger-Odoorn hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn deelt mee dat de beslistermijn van onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning is verlengd met 6 weken.ExlooFabrieksstraat 20A, het realiseren van een woning met losse schuur, Z2021-011620Datum verzending brief: 25 februari 2022Tegen deze brief staan nog geen rechtsmiddelen open zoals het indienen van een bezwaarschrift. Dit is pas mogelijk als er een besluit op de aanvraag is genomen. Het besluit wordt bekendgemaakt in het Gemeenteblad en daarin wordt ook de termijn genoemd waarbinnen een bezwaarschrift kan worden ingediend.Voor meer informatie over de aanvraag kunt u contact opnemen met ons Klantcontactcentrum via telefoonnummer 14 0591. De aanvraag en de bijbehorende stukken kunnen daarnaast op afspraak worden ingezien. Voor informatie over het maken van een afspraak en de openingstijden van de balie kunt u terecht op de contact pagina van onze website.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Exloo