Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen exloo
  2. STAATSCOURANTGemeente Borger-Odoorn, Exloo, Bestemmingsplan ‘Buitengebied, Landgoed Hunzebergen’ – ontwerp

Redactie ExlooOnline.nl

De redactie van ExlooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Exloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Exloo.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Borger-Odoorn op het adres Valtherweg in Exloo, met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTGemeente Borger-Odoorn, Exloo, Bestemmingsplan ‘Buitengebied, Landgoed Hunzebergen’ - ontwerp

Er is door Borger-Odoorn hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn maken bekend dat het ontwerp- bestemmingsplan ‘Buitengebied, Landgoed Hunzebergen’ van 2 maart 2017 tot en met 12 april 2017 ter inzage ligt.Het bestemmingsplan is opgesteld ten behoeve van een planologische regeling voor twee deelgebieden. Het eerste gebied ligt centraal achter het Fletcher hotel en zwembad en voorziet in grotere recreatiewoningen. Het tweede gebied ligt aan de westzijde van de Valtherweg, gelegen tussen de hoofdentree van het hotel en recreatiepark en de woning aan de Valtherweg 28. Dit gebied voorziet met name in een goede landschappelijke en historische inpassing en een passende regeling voor de recent gebouwde woning aan de Valtherweg. Om de beoogde ontwikkelingen mogelijk te maken is een bestemmingsplan opgesteld. Het bestemmingsplan is in te zien via de gemeentelijke website (onder Nieuws > Ter inzage) en op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn= NL.IMRO.1681. 00BP0044-OW01 of in het Klantcontactcentrum. Desgevraagd kan het bestemmingsplan ten minste gedurende drie aaneengesloten uren per week buiten de openingstijden worden ingezien. Maak daarvoor een afspraak met het Klantcontactcentrum. Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad, Postbus 3, 7875 ZG Exloo.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Exloo