Search
Close this search box.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

  1. Bekendmakingen exloo
  2. STAATSCOURANTOnteigening van onroerende zaken in de gemeente Borger-Odoorn voor de uitvoering van het bestemmingsplan Buitengebied Odoorn, reconstructie N34 aansluiting ExlooKENNISGEVING

Redactie ExlooOnline.nl

De redactie van ExlooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Exloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Exloo.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening verleend in Rijkswaterstaat op het adres in , met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTOnteigening van onroerende zaken in de gemeente Borger-Odoorn voor de uitvoering van het bestemmingsplan Buitengebied Odoorn, reconstructie N34 aansluiting ExlooKENNISGEVING

Er is door Rijkswaterstaat hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

De Minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat, ingevolge artikel 78, zevende lid, van de onteigeningswet, vanaf 18 maart 2015 tot en met 28 april 2015 een afschrift van het koninklijk besluit van 29 januari 2015, nr. 2015000163, ter inzage ligt. De in het koninklijk besluit ten name van de provincie Drenthe ter onteigening aangewezen onroerende zaken zijn nodig voor de uitvoering van het bestemmingsplan Buitengebied Odoorn, reconstructie N34 aansluiting Exloo. De door de Kroon ter onteigening aangewezen onroerende zaken hebben de bestemming Verkeer en (gedeeltelijk) de dubbelbestemmingen Waarde archeologie 2 of Waarde archeologie 3. Op de onroerende zaken worden werken en werkzaamheden uitgevoerd ter verwezenlijking van die bestemmingen. Het koninklijk besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 4 maart 2015, nr. 3998. Tegen dit besluit staat geen beroep open. Een afschrift van het koninklijk besluit ligt ter inzage op de volgende locaties: • gemeente Borger-Odoorn, Hoofdstraat 50, 7875 AD Exloo (openingstijden staan op de website van de gemeente); • Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te Utrecht, van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur. Bij de receptie kunt u vragen naar de afdeling BJV Publiekrecht, toestelnr. 71329 of 71467.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Exloo