Search
Close this search box.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

  1. Bekendmakingen exloo
  2. STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Odoorn, reconstructie N34 Ees-Exloo’, Borger-Odoorn

Redactie ExlooOnline.nl

De redactie van ExlooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Exloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Exloo.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening verleend in Borger-Odoorn op het adres in , met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Odoorn, reconstructie N34 Ees-Exloo’, Borger-Odoorn

Er is door Borger-Odoorn hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn maken bekend dat het ontwerp bestemmingsplan “Buitengebied Odoorn, reconstructie N34 Ees-Exloo” met nummer NL.IMRO.1681.00BP0024-OW01 vanaf donderdag 16 mei 2013 gedurende 6 werkweken voor eenieder ter inzage ligt. Het plan omvat de reconstructie van de N34 van de aansluiting Exloo, betreffende het gebied tussen Ees en de afslag Exloo. Het digitale ontwerpbestemmingsplan is in te zien via de gemeentelijke website (onder Nieuws > Ter inzage) en op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1681.00BP0024-OW01 Hiernaast ligt het ontwerpbestemmingsplan gedurende genoemde periode tijdens de openingsuren ter inzage in het gemeentehuis van Borger-Odoorn, Hoofdstraat 50 te Exloo, bij het KCC. Ook kan het ontwerpbestemmingsplan desgevraagd ten minste gedurende drie aaneengesloten uren per week buiten de openingsuren worden ingezien. Daarvoor kan een afspraak gemaakt worden met het KCC omgeving, telefoonnummer 14 0591 of e-mail kccomgeving@borger-odoorn.nl Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzage legging schriftelijk c.q. mondeling een zienswijze indienen bij de gemeenteraad, Postbus 3, 7875 ZG EXLOO.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Exloo