Search
Close this search box.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

  1. Bekendmakingen exloo
  2. STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan ‘Valtherweg 29 te Exloo’

Redactie ExlooOnline.nl

De redactie van ExlooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Exloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Exloo.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening verleend in Borger-Odoorn op het adres in , met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan ‘Valtherweg 29 te Exloo’

Er is door Borger-Odoorn hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Ex. artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening van het ontwerpbestemmingsplan ‘Valtherweg 29 te Exloo’ nummer NL.IMRO.1681.00BP0010-OW01. Burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn maken bekend, gelet op het bepaalde in artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening, juncto de voorbereidingsprocedure ex. afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht, dat met ingang van donderdag 5 juli 2012 gedurende 6 werkweken voor eenieder ter inzage ligt het in de aanhef genoemde ontwerpbestemmingsplan. Het plan heeft betrekking op het realiseren van een paardenhouderij op het perceel Valtherweg 29 te Exloo. Het digitale ontwerpbestemmingsplan is raadpleegbaar op de gemeentelijke website onder: bouwen > ruimtelijke plannen > digitale bestemmingsplannen > Buitengebied en op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1681.00BP0010-OW01 Hiernaast ligt het ontwerpbestemmingsplan gedurende genoemde periode tijdens de openingsuren ter inzage in het gemeentehuis van Borger-Odoorn, Hoofdstraat 50 te Exloo, bij het KCC. Ook kan het ontwerpbestemmingsplan desgevraagd ten minste gedurende drie aaneengesloten uren per week buiten de openingsuren worden ingezien. Daarvoor kan een afspraak gemaakt worden met het KCC omgeving, telefoonnummer 14 0591 of e-mail kccomgeving@borger-odoorn.nl Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzage legging schriftelijk c.q. mondeling een zienswijze indienen bij de gemeenteraad, Postbus 3, 7875 ZG EXLOO. Het ontwerpbestemmingsplan is ingevolge het bepaalde in artikel 3.8, lid 1 onder b van de Wet ruimtelijke ordening ter beoordeling op elektronische wijze toegezonden aan de provincie Drenthe en het Waterschap Hunze en Aa’s.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Exloo