Search
Close this search box.

Aanvraag omgevingsvergunning

  1. Bekendmakingen exloo
  2. Verlenging beslistermijn: gemeente Borger-Odoorn, Zuideinde 32, 7875 CD Exloo, het verplaatsen van de uitrit

Redactie ExlooOnline.nl

De redactie van ExlooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Exloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Exloo.

Er is een omgevingsvergunning verleend in Borger-Odoorn op het adres in , met daarbij de volgende melding:

Verlenging beslistermijn: gemeente Borger-Odoorn, Zuideinde 32, 7875 CD Exloo, het verplaatsen van de uitrit

Er is door Borger-Odoorn hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Omgevingsvergunning - verlenging beslistermijn   Zaak: Z2024-007626   Ontvangen op: 16-04-2024   Locatie: Zuideinde 32 7875 CD Exloo   Projectomschrijving: het verplaatsen van de uitrit   Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn deelt mee dat de beslistermijn van bovenstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning is verlengd met 6 weken.   Datum verzending brief: [IN TE VULLEN DATUM, b.v. 16 mei 2024]   Informatie over de verlenging Tegen deze publicatie staan nog geen rechtsmiddelen open zoals het indienen van een bezwaarschrift. Dit is pas mogelijk als er een besluit op de aanvraag is genomen. Het besluit wordt bekendgemaakt in het Gemeenteblad en daarin wordt ook de termijn genoemd waarbinnen een bezwaarschrift kan worden ingediend.   Voor meer informatie over de aanvraag kunt u contact opnemen met ons Klantcontactcentrum via telefoonnummer 14 0591. De aanvraag en de bijbehorende stukken kunnen daarnaast op afspraak worden ingezien. Voor informatie over het maken van een afspraak en de openingstijden van de balie kunt u terecht op de contact pagina van onze website.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Exloo