Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen exloo
  2. GEMEENTEBLADGemeente Borger-Odoorn, Bestemmingsplan ‘Hippisch centrum en Golfpark Exloo’

Redactie ExlooOnline.nl

De redactie van ExlooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Exloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Exloo.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Borger-Odoorn op het adres Valtherweg in Exloo, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADGemeente Borger-Odoorn, Bestemmingsplan ‘Hippisch centrum en Golfpark Exloo’

Er is door Borger-Odoorn hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ‘Hippisch centrum en Golfpark Exloo’ van donderdag 18 augustus 2022 tot en met woensdag 28 september 2022 ter inzage liggen.Het Hippisch Centrum Exloo aan de Valtherweg 27A in Exloo is van plan om de bestaande accommodaties op te waarderen en uit te breiden. Daarnaast worden er opleidings- en trainingsfaciliteiten toegevoegd. Het aangrenzende Golfpark wil het clubhuis uitbreiden en extra opslagruimte realiseren. Alle ontwikkelingen vinden plaats binnen de bestaande grenzen van het Hippisch centrum en Golfpark. Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor deze ontwikkelingen. Met het beeldkwaliteitsplan wordt de beoogde ruimtelijke kwaliteit geborgd. Het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan zijn in te zien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1681.00BP0077-OW01 of in het Klantcontactcentrum.Desgevraagd kunnen het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan ten minste gedurende drie aaneengesloten uren per week buiten de openingstijden worden ingezien. Maak daarvoor een afspraak met het Klantcontactcentrum.Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad, Postbus 3, 7875 ZG Exloo.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Exloo