Search
Close this search box.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

  1. Bekendmakingen exloo
  2. GEMEENTEBLADGemeente Borger-Odoorn, Exloo, ontwerp, Bestemmingsplan Borger Dorp- Schultestraat.

Redactie ExlooOnline.nl

De redactie van ExlooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Exloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Exloo.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening verleend in Borger-Odoorn op het adres in , met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADGemeente Borger-Odoorn, Exloo, ontwerp, Bestemmingsplan Borger Dorp- Schultestraat.

Er is door Borger-Odoorn hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn maken bekend dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Borger Dorp - Schultestraat’ van 14 mei 2015 tot en met 24 juni 2015 ter inzage ligt. Het plan omvat de bouw van negen levensloopbestendige woningen aan de Schultestraat in Borger. In het plangebied bevond zich voorheen de basisschool De Borgh. Deze school is in december 2013 verhuisd naar de tegenovergelegen multifunctionele accommodatie. De voormalige school is begin 2015 gesloopt. Hierdoor is ruimte ontstaan voor de nieuwe invulling. Omdat deze ontwikkeling niet mogelijk is binnen de beheersverordening ‘Borger Dorp’ is er een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Samen met het ontwerp bestemmingsplan worden ook het ontwerp beeldkwaliteitplan en ontwerp besluit hogere waarde Wet geluidhinder ter inzage gelegd.. Het bestemmingsplan is in te zien via de gemeentelijke website (onder Nieuws > Ter inzage) en op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn= NL.IMRO.1681.01BP0013-OW01 of in het Klantcontactcentrum. Desgevraagd kan het bestemmingsplan ten minste gedurende drie aaneengesloten uren per week buiten de openingstijden worden ingezien. Maak daarvoor een afspraak met het Klantcontactcentrum. Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad, Postbus 3, 7875 ZG Exloo.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Exloo