Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen exloo
  2. STAATSCOURANTGemeente Borger-Odoorn, Buitengebied, bestemmingsplan ‘Buitengebied, Valtherweg 37 Exloo’ vastgesteld

Redactie ExlooOnline.nl

De redactie van ExlooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Exloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Exloo.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Borger-Odoorn op het adres Valtherweg in Exloo, met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTGemeente Borger-Odoorn, Buitengebied, bestemmingsplan 'Buitengebied, Valtherweg 37 Exloo' vastgesteld

Er is door Borger-Odoorn hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn maken bekend dat door de gemeenteraad op 17 december 2015 het bestemmingsplan 'Buitengebied, Valtherweg 37 Exloo' ongewijzigd is vastgesteld. In dit plan worden de bestaande voorzieningen en functies vastgelegd. Daarbij wordt een receptieruimte ingericht in de bestaande werkloods evenals het gebruik van het centrumgebouw als 'slechtweer' voorziening, met op de verdieping 12 kamers voor recreatief nachtverblijf. Tevens wordt het bestaande campingterrein aan de oostzijde uitgebreid. Het bestaande aantal van 60 kampeerplaatsen blijft daarbij gelijk, maar er wordt de mogelijkheid geboden om ruimer te kamperen. Het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 31 december 2015 tot en met woensdag 10 februari 2016 ter inzage. Het bestemmingsplan is in te zien via de gemeentelijke website (onder Nieuws > Ter inzage) en op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn= NL.IMRO.1681.00BP0034-VG01 of in het Klantcontactcentrum. Tijdens de inzagetermijn kunt u beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit als u: - Een belanghebbende bent die tijdig een zienswijze heeft kenbaar gemaakt bij de gemeenteraad. - Een belanghebbende bent en aan kunt tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest u tijdig tot de gemeenteraad te wenden. U kunt dit beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Exloo