Search
Close this search box.

Aanvraag Cultuur en recreatie | Recreatie

  1. Bekendmakingen exloo
  2. GEMEENTEBLADGemeente Borger-Odoorn, Exloo, Hoofdstraat, Schoolstraat en Zuiderhoofdstraat, het organiseren van het Schutrups Run en Bike Event, (verleend 09/09)

Redactie ExlooOnline.nl

De redactie van ExlooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Exloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Exloo.

Er is een Cultuur en recreatie | Recreatie verleend in Borger-Odoorn op het adres HoofdstraatZuiderhoofdstraatSchoolstraat in ExlooExlooExloo, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADGemeente Borger-Odoorn, Exloo, Hoofdstraat, Schoolstraat en Zuiderhoofdstraat, het organiseren van het Schutrups Run en Bike Event, (verleend 09/09)

Er is door Borger-Odoorn hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Door de burgemeester van de gemeente Borger-Odoorn is deze vergunning verleend. U kunt deze vergunning inzien in het Klantcontactcentrum. Exloo Hoofdstraat, Schoolstraat en Zuiderhoofdstraat, vergunning verleend voor het organiseren van het Schutrups Run en Bike Event op zondag 27 september 2015. Tijdelijke verkeersmaatregelen Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het instellen van tijdelijke verkeersmaatregelen om een vlotte verkeersdoorstroming te bevorderen op zondag 27 september 2015 van 08.00 uur tot 18.00 uur - het afsluiten van de Zuiderhoofdstraat te Exloo van nummer 1 tot en met 21 - het afsluiten van de Schoolstraat te Exloo van nummer 1 tot en met 20. Gedurende de afsluitingen zal er een omleidingsroute worden ingesteld. De omleidingsroute gaat via de Hoofdstraat-Veldakkersweg-Oude Kampweg-Zuideinde-Polweg-Hoofdstraat. Bezwaarmogelijkheden Belanghebbenden kunnen tegen deze beschikking bezwaar indienen. Gedurende de bezwaartermijn kunnen de beschikkingen en de bijbehorende stukken worden ingezien op werkdagen tussen 08.30 en 12.00 uur bij de afdeling Klantcontactcentrum, cluster Omgeving in het gemeentehuis te Exloo. Voor meer informatie over rechtsbeschermingsmogelijkheden zie http://www.borger-odoorn.nl/nieuws/zienswijze-bezwaar-en-beroep.html.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Exloo