Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

  1. Bekendmakingen exloo
  2. GEMEENTEBLADGemeente Borger-Odoorn, Exloo, Ontwerp, Bestemmingsplan ‘Buitengebied, Boermastreek 2 Exloërveen’ .

Redactie ExlooOnline.nl

De redactie van ExlooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Exloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Exloo.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening verleend in Borger-Odoorn op het adres in , met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADGemeente Borger-Odoorn, Exloo, Ontwerp, Bestemmingsplan ‘Buitengebied, Boermastreek 2 Exloërveen’ .

Er is door Borger-Odoorn hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn maken bekend dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied, Boermastreek 2 Exloërveen’ van 17 september 2015 tot en met 28 oktober 2015 ter inzage ligt. Aan de Boermastreek 2 te Exloërveen bevindt zich een grondgebonden agrarisch bedrijf. Er is daarnaast sprake van een nevenactiviteit in de vorm van een zorgboerderij. Deze zorgactiviteiten zijn planologisch niet vastgelegd. Hiervoor is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. Het ontwerp daarvan wordt voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. Het bestemmingsplan is in te zien via de gemeentelijke website (onder Nieuws > Ter inzage) en op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn= NL.IMRO.1681.00BP0037-OW01 of in het Klantcontactcentrum. Desgevraagd kan het bestemmingsplan ten minste gedurende drie aaneengesloten uren per week buiten de openingstijden worden ingezien. Maak daarvoor een afspraak met het Klantcontactcentrum. Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad, Postbus 3, 7875 ZG Exloo.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Exloo