Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

  1. Bekendmakingen exloo
  2. GEMEENTEBLADGemeente Borger-Odoorn, Exloo, Vastgesteld, Bestemmingsplan Borger – Schultestraat.

Redactie ExlooOnline.nl

De redactie van ExlooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Exloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Exloo.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening verleend in Borger-Odoorn op het adres in , met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADGemeente Borger-Odoorn, Exloo, Vastgesteld, Bestemmingsplan Borger - Schultestraat.

Er is door Borger-Odoorn hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn maken bekend dat door de gemeenteraad op 3 september 2015 het bestemmingsplan Borger – Schultestraat ongewijzigd is vastgesteld. Het plan omvat de bouw van negen levensloopbestendige woningen aan de Schultestraat in Borger. In het plangebied bevond zich voorheen de basisschool De Borgh. Deze school is in december 2013 verhuisd naar de tegenovergelegen multifunctionele accommodatie. De voormalige school is begin 2015 gesloopt. Hierdoor is ruimte ontstaan voor de nieuwe invulling. Omdat deze ontwikkeling niet mogelijk is binnen de beheersverordening ‘Borger Dorp’ is er een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Samen met het vastgestelde bestemmingsplan worden ook het beeldkwaliteitsplan en besluit hogere waarde Wet geluidhinder ter inzage gelegd. Tegen het plan is een zienswijze ingediend, deze is echter weer ingetrokken door de indiener. Het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 17 september 2015 tot en met woensdag 28 oktober 2015 ter inzage. Het bestemmingsplan is in te zien via de gemeentelijke website (onder Nieuws > Ter inzage) en op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn= NL.IMRO.1681.01BP0013-VG01 of in het Klantcontactcentrum. Tijdens de inzagetermijn kunt u beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit als u: Een belanghebbende bent die tijdig een zienswijze heeft kenbaar gemaakt bij de gemeenteraad Een belanghebbende bent en aan kunt tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest u tijdig tot de gemeenteraad te wenden. U kunt dit beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Exloo