Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen exloo
  2. STAATSCOURANTGemeente Borger-Odoorn, Bestemmingsplan ‘Exloo – Fabrieksstraat’

Redactie ExlooOnline.nl

De redactie van ExlooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Exloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Exloo.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Borger-Odoorn op het adres in , met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTGemeente Borger-Odoorn, Bestemmingsplan ‘Exloo - Fabrieksstraat’

Er is door Borger-Odoorn hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn maken bekend dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Exloo - Fabrieksstraat’ van donderdag 1 oktober 2020 tot en met woensdag 11 november 2020 ter inzage ligt.Het plan voorziet in een juridische-planologische regeling voor de bouw van 30 levensloopbestendige woningen voor verschillende doelgroepen op een voormalige bedrijfslocatie aan de Fabrieksstraat in Exloo.Het bestemmingsplan is in te zien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn= NL.IMRO.1681.03BP0004-OW01 of in het Klantcontactcentrum. Desgevraagd kan het bestemmingsplan ten minste gedurende drie aaneengesloten uren per week buiten de openingstijden worden ingezien. Maak daarvoor een afspraak met het Klantcontactcentrum.Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad, Postbus 3, 7875 ZG Exloo.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Exloo