Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen exloo
  2. STAATSCOURANTGemeente Borger-Odoorn, Bestemmingsplan ‘Exloo – Fabrieksstraat’ vastgesteld.

Redactie ExlooOnline.nl

De redactie van ExlooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Exloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Exloo.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Borger-Odoorn op het adres in , met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTGemeente Borger-Odoorn, Bestemmingsplan ‘Exloo - Fabrieksstraat’ vastgesteld.

Er is door Borger-Odoorn hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Exloo - Fabrieksstraat’ op 17 december 2020 ongewijzigd is vastgesteld door de gemeenteraad.Inhoud bestemmingsplanHet plan voorziet in een juridische-planologische regeling voor de bouw van 30 levensloopbestendige woningen voor verschillende doelgroepen op een voormalige bedrijfslocatie aan de Fabrieksstraat in Exloo.Besluiten inzienHet besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen van donderdag 7 januari 2021 tot en met woensdag 17 februari 2021 ter inzage. Het bestemmingsplan is in te zien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1681.03BP0004-VG01of in het Klantcontactcentrum. BeroepschriftOp grond van artikel 8.3 Wet ruimtelijke ordening kan tegen het besluit in beroep worden gegaan bij de Raad van State. Tijdens de inzagetermijn kunt u beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit als u:-Een belanghebbende bent die tijdig een zienswijze heeft kenbaar gemaakt bij de gemeenteraad;-Een belanghebbende bent en aan kunt tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest u tijdig tot de gemeenteraad te wenden;U kunt dit beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn.Voorlopige voorzieningBinnen deze termijn kunnen belanghebbenden ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor de besluiten niet in werking treden, totdat op het verzoek is beslist.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Exloo