Search
Close this search box.

Aanvraag bouwvergunning

  1. Bekendmakingen exloo
  2. Verleende omgevingsvergunning: Gemeente Borger-Odoorn, Exloo, Hoofdstraat 43A en 43B, het legaliseren van het opsplitsen naar 2 appartementen

Redactie ExlooOnline.nl

De redactie van ExlooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Exloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Exloo.

Er is een bouwvergunning verleend in Borger-Odoorn op het adres HoofdstraatHoofdstraat in ExlooExloo, met daarbij de volgende melding:

Verleende omgevingsvergunning: Gemeente Borger-Odoorn, Exloo, Hoofdstraat 43A en 43B, het legaliseren van het opsplitsen naar 2 appartementen

Er is door Borger-Odoorn hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Wabo reguliere procedure Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn deelt mee dat de volgende omgevingsvergunning is verleend: Exloo Hoofdstraat 43A en 43B, 7875 AA het legaliseren van het opsplitsen naar 2 appartementen (Z2023-027463) Datum verzending besluit: 28 maart 2024 Informatie over het besluit Tijdens de bezwaartermijn (deze gaat in op de eerste dag na verzending van het besluit) kunnen de aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken door worden ingezien. Wij werken op afspraak bij het Klantcontactcentrum. Voor informatie over het maken van een afspraak en de openingstijden van de balie kunt u terecht op de contact pagina van onze website. Rechtsmiddelen Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzending van het besluit schriftelijk per post, per DigiD of eHerkenning een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn. Voor meer informatie over het maken van bezwaar verwijzen wij u naar: informatie indienen bezwaarschrift.. Een bezwaarschrift schort de gevolgen van het besluit niet op. Als er sprake is van een spoedeisend belang kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, postbus 150, 9700 AD Groningen. Zie voor meer informatie: Voorlopige voorziening aanvragen | Rechtspraak.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Exloo