Search
Close this search box.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen exloo
  2. GEMEENTEBLADGemeente Borger-Odoorn, Exloo, nabij Oude Dijk en Zuidveensdijk, realiseren van een zonneakker (verleend)

Redactie ExlooOnline.nl

De redactie van ExlooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Exloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Exloo.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Borger-Odoorn op het adres Oude dijk in Exloo, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADGemeente Borger-Odoorn, Exloo, nabij Oude Dijk en Zuidveensdijk, realiseren van een zonneakker (verleend)

Er is door Borger-Odoorn hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Omgevingsvergunning WABO Uitgebreide procedureDatum verzenden besluit: 12 oktober 2018Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn deelt mee dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:PlaatsExloo, nabij Oude Dijk en Zuidveensdijk, 7875 CK Het realiseren van een zonneakker (10096-2018)Kunt u zich niet verenigen met het genomen besluit en heeft u dit reeds kenbaar gemaakt middels een zienswijze tijdens de periode van terinzagelegging van het ontwerp-besluit dan kunt u een beroepschrift indienen binnen zes weken na de datum waarop het besluit is verzonden. In het beroepschrift omschrijft u duidelijk uw gronden van beroep en u vermeldt uw naam en adres. Zo mogelijk doet u er een kopie bij van het besluit waarover het gaat.Het beroepschrift dient u in bij: Rechtbank Noord- Nederland, Afdeling bestuursrecht Postbus 150 9700 AD GRONINGEN.U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie zie: www.rechtspraak.nl.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Exloo